casopis horseman Rozhovor s Michalem Šanderou na straně 58.